NGÔ ĐỨC LỘC

Director Rabbit Media

 

Founder của Rabbit Media – Với trên 7 năm trong nghề, mình hoạt động trong lĩnh vực chụp ảnh và quay phim cho các doanh nghiệp