Tag Archives: Phim doanh nghiệp GENEWORLD.CINEMATIC CORPORATE VIDEO in Ho Chi Minh City

Phim doanh nghiệp GENEWORLD – CINEMATIC CORPORATE VIDEO in Ho Chi Minh City

×   HÌNH ẢNH HẬU TRƯỜNG GENEWORLD Được thành lập từ năm 2009, GENEWORLD là một trong những công ty đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực Y sinh học – Mỹ phẩm sinh học tại Việt Nam. Chuyên nghiên cứu, sản xuất Thiết bị y tế, các thực phẩm bổ sung bảo vệ[…]