Tag Archives: phần mềm dựng phim

Red Giant PluralEyes – Phần mềm đồng bộ video nhiều máy

Red Giant PluralEyes là một ứng dụng hoành tráng, phân tích âm thanh từ máy ảnh của bạn cũng như các thiết bị âm thanh và đồng bộ hóa chúng ngay lập tức. Không có bảng con hoặc bảng thời gian cần thiết cho việc này. Red Giant PluralEye đã có một bảng điều khiển Premiere[…]