Tag Archives: Phần mềm chỉnh sửa màu trên Premiere

Phần mềm chỉnh sửa màu trên Premiere M.a.g.i.c B.u.l.l.e.t

Magic Bullet Suite là một plug-in chỉnh sửa video mạnh mẽ và cảnh phim, hiệu chỉnh màu sắc, hoàn thiện và bộ phim mạnh mẽ dành cho các nhà làm phim chuyên nghiệp. Nó cung cấp một bộ bảy công cụ mang lại hiệu chỉnh màu sắc trực quan, thời gian thực cho dòng thời gian[…]