Tag Archives: MARKETING CHO CÔNG TY

CHỤP ẢNH PROFILE, MARKETING CHO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP – WINSUN CAMBODIA

MỤC ĐÍCH CHỤP ẢNH PROFILE MARKETING DOANH NGHIỆP Chụp ảnh profile công ty chủ yếu để phục vụ việc thiết kế quảng cáo, làm nội dung cho các công cụ truyền thông, bán hàng như: Hình ảnh toàn thể công ty, phòng ban, lãnh đạo, các trang thiết bị máy móc, sản phẩm mà công[…]