Tag Archives: khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là gì?

Đối với bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào thì khách hàng chính là cốt lõi. Là đối tựng cần được phục vụ và là yếu tố không thể thiếu để dẫn tới thành công của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển lâu dài, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm[…]