Category Archives: Transition

FilmImpact Transition – Bộ chuyển cảnh đơn giản và dễ sử dụng nhất trong Premiere Pro

Bộ 48 chuyển cảnh video độc đáo và mạnh mẽ cho video của bạn. Cài đặt nhanh chóng trong nháy mắt, sử dụng cực kỳ đơn giản với Premiere Pro. FilmImpact.net TP1: 10 transition FilmImpact.net TP2: 10 transition FilmImpact.net TP3: 10 transition FilmImpact.net TP4: 10 transitionFilmImpact.net  Bounce Pack: 7 transition FilmImpact.net Motion Tween: 1 transition Cập nhật đến thứ Năm ngày 23/09/2021 phiên[…]