Category Archives: KHÓA HỌC RABBIT

KHÓA HỌC QUAY PHIM – DỰNG PHIM RABBIT MEDIA

Khóa học này dành cho – Bất kỳ ai có niềm đam mê với hình ảnh, video và muốn tạo ra những sản phẩm của riêng mình – Những người chưa có kiến thức và kỹ năng về quay dựng video, những người có kỹ năng căn bản muốn củng cố thêm kiến thức của[…]