CHỤP ẢNH SỰ KIỆN HỘI THẢO LỄ KÝ KẾT

Mou Signing Ceremony between Vietnam mediation centre and Hong kong international mediation centre

Liên hệ book show
– Quay Phim – Chụp Hình | Rabbit Media
– SĐT : 0989896009
– Email : Duclocfoto@gmail.com
– Web : www.rabbitmedia.vn

Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Quốc tế Hồng Kông (HKIMC) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa hai bên.
Ngày 21/11/2019, bên lề Khoá đào tạo chuyên sâu về Quản lý rủi ro pháp lý trong đầu tư kinh doanh và Phương thức hòa giải quốc tế trong thời kỳ Chiến tranh thương mại, Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Quốc tế Hồng Kông (HKIMC) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa hai bên. Sự kiện diễn ra đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đồng hành triển khai các hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hòa giải thương mại nói riêng và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs) nói chung.
Bình Luận